BLOG

JAARVERSLAG 2012

Het bestuur van de Stichting O.P.A. De Hussel had zich voor het kalenderjaar 2012 een aantal doelen gesteld t.w.:

 

  1. Bijdragen verlenen voor het onderhouden van de kinderboerderij bij basisschool De Hussel.
  2. Bijdragen verlenen voor onderhoud/verzorging van planten en dieren in en om de school.
  3. Het opbouwen van een financiële reserve voor een nieuwe bus en hekwerken rondom de kinderboerderij.

 1. Het ophalen van 650.000 kg oud papier.
 2. Nieuwe kleding voor de vrijwilligers.
 3. De aanschaf van O.P.A.-vlaggen.
 4. Renovaties in en om het dierenverblijf.

Het onderhoud en de verzorging van de dieren en planten in en om de school is naar behoren verlopen. In de school is in de onderbouw een dierenhoek gerealiseerd en ook werden er aquaria en terraria in de school extra aangepakt.

Door terugloop van de economie werd er minder oud papier opgehaald, waardoor het streefgewicht van 650.000 kg niet behaald werd. In totaal werd er in 2012 totaal 573.000 kg opgehaald. Dit was in 2011 nog 614.235 kg.

Door deze terugval konden de punten 3-5-6-7- niet gerealiseerd worden.

 

DE  BUS

 

De bus wordt op een lease-basis via de fa. Auto-totaal in bruikleen gebruikt. Daarvoor wordt maandelijks een bedrag van € 48,51 overgemaakt: dit was een stijging van € 6,11 per maand t.o.v. het vorige jaar. De bus is voor dit bedrag ook verzekerd.

 

Fanfare Irene huurt de bus 1 x per maand op vrijdagavond voor het ophalen van oud papier in de straten en wijken van Grootebroek-Noord. De financiële bijdrage  hiervoor is € 195,00 per jaar.

Aan brandstof is een totaalbedrag van € 2.273,68 besteed; € 122,00 minder dan in 2011. Aan wegenbelasting was een bedrag van € 1470,71 verschuldigd.  Dit is een stijging van  € 59,00.

Grote reparaties waren er 2 keer. De eerste keer werd de accu vervangen. De tweede keer werd de distributieriem vervangen en werd er onderhoud gepleegd aan de oliekeringen, het remsysteem en de uitlaat t.w. € 721,00.

De bus wordt ingezet bij:

 1.  het ophalen van oud papier
 2. het doen van bijzondere boodschappen voor school
 3. bij de avondvierdaagse
 4. sportdagen en atletiekdag
 5. het vervoer van brood naar Sprookjeswonderland, De Bonte Piet
 6. het achtste jaars kamp naar Elburg
 7. vervoer van dieren
 8. het wegbrengen van grof vuil

 

Voor privé-gebruik wordt een bijdrage gevraagd voor het maken van de onkosten.

 

DE AANHANGWAGEN

 

De aanhangwagen ( met huif ) is ingezet bij het ophalen van oud papier ten tijde van bus  reparaties. Ook is deze ingezet bij het wegbrengen van grof vuil en bij het kamp van Appelscha.

 

AANKOPEN

 

Voor de dierenhoek in de onderbouw zijn er extra uitgaven gedaan. De dierenhoek is door zelfwerkzaamheid tot stand gebracht, waarbij door sponsoring van dierenwinkel Kerner Fit for animals, de financiële uitgaven beperkt bleven

 

INDUSTRIEWEG

 

De betalingsachterstand voor de huur van het pand aan de Industrieweg, ontstaan in de jaren 2010-2011, bedroeg op 31-12-2012 nog € 3500,00. Er is in 2012 een bedrag van € 500,00 afgelost.

Met de verhuurder zijn afspraken gemaakt over de betalingen van deze achterstand.

 

 

OPGEHAALD OUD PAPIER KALENDERJAAR 2012

 

MAAND PERSWAGEN AANTAL KEER CONTAINERS AANT. TOTAAL
januari      45.720     4   –  11       11.815    51      57.535
februari      32.500     3   –    8         9.170    46      41.630
maart      36.400     3   –    8       12.450    56      48.950
Totaal    114.620      10 –  27        33.435  153    148.055
april      37.040     3   –    8         9.940    48      46.980
mei      32.740     3   –    8         9.745    47      43.485
juni      42.300     4  –   10       11.045    47      53.345
Totaal    112.080     10  –  26       30.730  142    143.810
juli      41.380    4   –   11       10.525     47     51.905
augustus      26.520    3   –     8         7.040     46     33.560
september      34.720    3   –     8         9.830     43     44.550
Totaal    102.620      10 –  27        27.395   136   130.015
oktober       36.760     3   –    8       11.560    52     48.320
november       33.080     3  –     8       17.620    52     50.700
december       41.320     3  –     8       11.095    42     52.415
Totaal     111.160       9 –  24       40.275  146   151.435
Totaal 2012    440.480   39  –  104     131.835   577  573.015
Totaal 2011     469.500   39  –  104     144.735   599  614.235
Verschil -29.020   –   –         12.900 -22 – 41.920

 

RECORDS

 

Schooljaar 2008/2009                    683.811 kg

Maandrecord avondploeg                 66.860 kg                juni 2005

Kwartaalrecord                             183.720 kg                2e kwartaal 2009

Maandrecord dagploeg                    18.190 kg                januari 2011

Maandrecord totaal                        71.740 kg                december 2008

 

 

INZET VRIJWILLIGERS   2012

AVONDPLOEG

 

In het jaar  2012 hebben in totaal 25 vrijwilligers geholpen bij het ophalen van het oud papier. Twee keer in de maand op dinsdagavond en een keer in de maand op vrijdagavond.

De volgende vrijwilligers  hebben hierbij geholpen:

 

1 . Rolf Kapinga               32x                                                  14. Ramon Beyert               8x

2. Ton Boersma               28x                                                  15. Bob Sas                       7x

3. Sjaak Fecken               20x                                                  16. Hans de Vogel              7x

4. Ilona Stolwijk               12x                                                  17. Erwin Beyert                5x

5, John de Haan               11x                                                  18. Sietse Kool                  5x

6. Martin de Vogel            11x                                                  19. Andre de Vogel             4x

7. Robert Dekker              11x                                                  20. Mariëlle Snijders            2x

8. Paul Takken                 11x                                                  21. Nick Muiser                  2x

9. Vincent de Waard         10x                                                  22. Klaas Bimmerman           2x

10. Domenique de Haan      9x                                                   23. Ben Moser                   1x

11. Edward Renout            9x                                                   24. Erwin Fecken               1x

12. Hans Koenis                8x                                                   25. Patrick M.                   1x

13. Arno Bernard               8x

 

 

DAGPLOEG

De dagploeg bestaat uit:

John de Haan

Hans de Vogel

Ton Boersma

 

In 2012 hebben ingevallen:

Sjaak Fecken

Martin Vogel

 

De dagploeg haalt bijna dagelijks oud papier op bij bedrijven en particulieren. Zij doen dit op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  met het busje vanuit de opslag aan de Industrieweg 18 unit 6A.

 

Op dinsdag halen zij op bij:

D.A. Enkhuizen – Dierenzaak De Moel Enkhuizen – loodgietersbedrijf Nic Poen Enkhuizen-Pancratiusschool Enkhuizen-stationsrestauratie Enkhuizen-VVV Enkhuizen

Lightstore Middenweg Bovenkarspel- Omringwinkel Bovenkarspel-Basic Design Bovenkarspel-Vakantiexperts Bovenkarspel-sportcentrum, Machteld Stins Bovenkarspel-fa.Hoek VT Bovenkarspel

 

Op woensdag halen zij op bij:

Socicom, Enkhuizen-Magazijn Draka/Polva Enkhuizen

 

Op donderdag halen zij op bij:

Krantenbezorging Raven Nieuwe weg Hoogkarspel-folderbezorging Raven Laurentiusstraat Hoogkarspel-Spigtschool Hoogkarspel-Skitteljacht/Kerspel Hoogkarspel-apotheek-dokterskliniek-tandartskliniek-winkelcentrum-Marskramer-bibliotheek Hoogkarsel

Bakkerij Besseling Grootebroek.

 

Op vrijdag halen zij op bij:

Socicom Enkhuizen-magazijn Draka/Polva Enkhuizen-gemeentehuis Bovenkarspel-div. bedrijven De Tuin Bovenkarspel-fa Welkoop Industrieweg Grootebroek.

 

Bij een aantal adressen wordt op afroep of onregelmatig oud papier opgehaald.

Dit zijn:

Rabobank Zwaagdijk  –  mail verzendbedrijf Oosterwijzend Hoogkarspel  –  mailverzendbedrijfHem/Venhuizen  – fa. Harder steenhouwerij  Oosterwijzend Hoogkarspel  – fa. Reus tuinderij Oosterwijzend Hoogkarspel  – Praktijkschool Grootebroek- fa. Jong tuindersbedrijf Verlengde Raadhuislaan Grootebroek – t Palet  Grootebroek – De Hussel Grootebroek- fam. v.d. Wal Bovenkarspel – Kerner Fit for animals dierenzaak Bovenkarspel- computerzaak Bovenkarspel- fa. Shiptron Schepenwijk Enkhuizen.

 

Bij bakkerij Besseling aan de Wijzend wordt behalve oud papier ook brood opgehaald. Dit wordt gebracht naar:

 1. Kinderboerderij  De Hussel te Grootebroek
 2. Kinderboerderij Sprookjeswonderland Enkhuizen
 3. Dierenambulance Hoorn
 4. Bonte Piet Midwoud
 5. Dieren in de omgeving van de opslag aan de industrieweg
 6. Paardenmanege

 

HOEVEELHEDEN OUD PAPIER  –  HISTORIE

 

Basisschool De Dubbeldekker/Hussel is vanaf het kalenderjaar 1976 actief bezig met het ophalen en inzamelen van oud papier.  Vanaf 2010 is het ophalen  van het oud papier in een Stichting overgegaan, waarbij de gelden in eerste instantie bestemd zijn voor behoud, onderhoud en verzorging van de kinderboerderij en de planten en dieren in en om de school.

Vanaf  1988 staan de hoeveelheden officieel geregistreerd.

 

  JAAR HOEVEELHEID JAAR HOEVEELHEID
1988     67.780 2001      444.810
1989     83.200 2002      464.097
1990   165.600 2003      525.837
1991   177.512 2004      585.856
1992   173.925 2005      626.515
1993   199.520 2006      623.996
1994   198.535 2007      657.004
1995   205.860 2008      682.204
1996   255.745 2009      683.811
1997   275.460 2010      632.825
1998   320.120 2011      614.235
1999   401.352 2012      573.015
2000   467.530 2013

Totaal  1988- 2012:                                                              10.106.344   kg

Geschatte hoeveelheid periode  1976 – 1988:                     450.000   kg

Totaal opgehaalde hoeveelheden oud papier:               10.556.344   kg

 

De laatste 4 jaar  is er ondanks de nieuwbouw in plan Oosterweed sprake van een afname van het aanbod oud papier. Dit komt o.a. door een terugval van de economie en het feit dat een paar grote aanbieders hun oud papier op een andere manier laten verwerken. Dit zij o.a.:

Polva Pipe Life – DA Hoogkarspel ( andere eigenaar ) Teun Vogel doe het Zelf Hoogkarspel     ( gestopt )

De medewerkers/ vrijwilligers  doen er alles aan om deze dalende lijn te doen veranderen in een stijgende lijn. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt.

 

FINANCIEEL VERSLAG  STICHTING OPA DE HUSSEL 2012

 

INKOMSTEN                                                                    UITGAVEN

01 Saldo 01-01-2012   1,229,68 07 Onkosten bus   1.624,55
02 Jaarbijdrage bus fanfare      195,00 08 Brandstof   2.273,68
03 Ink. oud papier 2012 18.569,05 09 wegenbelasting   1.470,77
04 Dieselbijdrage derden        90,00 10 Onderhoud dieren      682,68
05 Kontant in kas        19,76 11 Voer dieren   3.427,37
12 P.R.   2.441,15
13 Aankopen      679,86
14 Diversen   6.572,31
15 Saldo 31-12-2012      931,06
TOTAAL 20.103,49 TOTAAL 20.103,49

 

OPMERKINGEN:

 

2. Fanfare Irene betaalt een bijdrage voor het lenen van de bus op ongeveer 12 vrijdagavonden voor het ophalen van oud papier in de wijken van Grootebroek-Noord.

7. Leasekosten   € 43,00 per maand;  wasbeurten; 2 nieuwe banden; grote beurt; nieuwe accu; APK; klein materiaal.

9. wegenbelasting  €120,00 per maand

10. ledigen afvalcontainers dieren; div. reparaties.

12. attenties verjaardagen; jubilea, nazitten na ophalen; afscheid vrijwilligers, opening dierenhoek onderbouw, kerstpakketten vrijwilligers

13. div. reptielen, vissen, aquarium, benodigdheden, opbouw dierenhoek

14. huur opslag € 295,00 per maand; OZB; electriciteit opslag, aflossing huurachterstand, uitje medewerkers, ophalen dode dieren , div. klein materiaal

 

CONCLUSIES

 

Er is  €  1.429,28 minder binnengekomen aan oud papier opbrengsten t.o.v. 2011.

Er is  €   320,20 minder uitgegeven aan brandstof

Belastingen zijn nagenoeg gelijk gebleven

Er is €  168,53 minder uitgegeven aan onderhoud

Er is €  1061,39 meer uitgegeven aan voer

Er is €  568,09 minder uitgegeven aan P.R. activiteiten

Er is €  987,15 minder uitgegeven bij de post diversen

 

Er zijn nog achterstallige betalingen te verrichten aan:

Huur Industrieweg  ( ontstaan in de jaren 2010-2011 )    €  3.500,00

Diverse voorgeschoten rekeningen                               €     507,26

 

Er is nog een tegoed bij de HVC voor geleverd oud papier van 4-5 maanden t.w. ongeveer € 5.500,00

Grote investeringen kunnen nog niet gedaan worden aangezien er ook gereserveerd moet worden voor een “nieuwe bus “ en hekwerken.

 

DOELSTELIINGEN STICHTING OPA VOOR HET JAAR 2013

 

 1. bijdragen verlenen voor onderhoud en verzorging van de kinderboerderij
 2. bijdragen verlenen voor onderhoud en verzorging van planten en dieren in en om de school
 3. het opbouwen van een financiële reserve voor een neiuwe bus en voor hekwerken
 4. renovatie van de ondergrond van de kinderboerderij
 5. het ophalen van 650.000 kg oud papier
 6. nieuwe kleding voor de vrijwilligers
 7. aanschaf van O.P.A. – vlaggen
 8. nieuwe vormen van inkomsten bekijken zoals: NL Doet – Beursvloer-inzamelen plastic
 9. verdere aflossing huurschuld Industrieweg
 10. buitenreclame bij Industrieweg.

BESTUUR

$1-

Het bestuur van de Stichting OPA De Hussel bestond in het jaar 2012 uit:

 • Ton Boersma  voorzitter
 • Marielle Snijders-Renckens  penningmeester
 • Gea Hoogland  bestuurslid

Er zijn 25 vrijwilligers betrokken bij het ophalen van het oud papier

Er zijn 6 vrijwilligers betrokken bij het verzorgen en onderhouden van de dieren.