Donatieformulier voor bedrijven

Wilt u uw banner op onze site? Geef ons graag een gift. U kunt hier uw bedrijfsnaam en andere gegevens invullen. U kunt uw donatie betalen met iDEAL.

Totaal: € -
Doneer elk jaar dit bedrag € -

Stichting O.P.A. De Hussel
Dam 20 a
1613 AL Grootebroek
KvK 37155523

Contactpersoon: John De Haan
john@stichting-opa-dehussel.nl
06 30477076

Na de donatie kunt u deze overeenkomst naar de Belastingdienst sturen:

Download Overeenkomst periodieke gift in geld

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
  • een vereniging
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:

als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.

als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken:

Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet Aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen.
    U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Gewone gift

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.